Notice: Undefined index: jaz in /home/ftp/advokatmt.sk/www/index3.php on line 5

Notice: Undefined index: ID in /home/ftp/advokatmt.sk/www/index3.php on line 8
.: Advokát pre Martin :.
 

PROFIL

 

Advokátska kancelária (AK) JUDr. Slavomíry Kurinskej poskytuje právne služby predovšetkým v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, korporátneho, pracovného a občianskeho práva. Vykonávame aj právne analýzy, služby spojené s výkonom štatutárnych orgánov, správy majetku.

Prvoradým cieľom AK je spokojnosť klienta a dosiahnutie primeranej istoty v riešenom právnom vzťahu so zameraním na individuálny prístup a špecifickosť potrieb. To všetko v medziach práva, etických pravidiel a slušného zaobchádzania a s vynaložením vysokej profesionality, originality, flexibility, dôslednosti a diskrétnosti.

AK poskytuje právne služby v slovenskom, českom a anglickom jazyku.
AK využíva zaručený elektronický podpis, autorizáciu zmlúv a on-line poradňu.

“JUDr. Slavomíra Kurinská je v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory zapísaná pod číslom 2882.”

JUDr. Slavomíra Kurinská je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského.